NOTICE OF AMENDMENT – 01 Invitation for bids for the Repair, Maintaince and Improvement works of Meeting hall, Parking ,ground,compound wall etc. नेपाल विधुत प्राधिकरण, हेटौडा – परवानीपुर-पोखरीया १३२ के.भी.प्रशारण लाईनको टावर प्याड निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सूचना । श्री जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, निजगढ नगरपालिका र कोल्हबी नगरपालिकाः- नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,संकलन प्रशोधन र बिक्री वितरण सम्बन्धमा । नेपाल विधुत प्राधीकरण (नेपाल सरकारको स्वामित्व) आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय हेटौडा परवानीपुर-पोखरीय १३२ के. भी.प्रशारण लाईन आयोजना मातातिर्थ , काठमाण्डौ को पत्र संख्या २०८०/२०८१ चलानी नं.६४ को पत्रानुसार सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना । LISA र FRA को पृष्ठपोषण सम्बन्धमा , स्थानीय तह सबै बारा । कृषि ज्ञान केन्द्र कलैया , बाराको च.नं.१६६ मिति २०८०/०९/०८ गते सूचना टाँस पत्रानुसार व्यवसायिक फलफुल मोडेल खेती कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । कृषि ज्ञान केन्द्र कलैया , बाराको च.नं.१६६ मिति २०८०/०९/०८ गते सूचना टाँस पत्रानुसार व्यवसायिक तरकारी मोडेल खेती कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । कृषि ज्ञान केन्द्र कलैया , बाराको च.नं.१६६ मिति २०८०/०९/०८ गते सूचना टाँस पत्रानुसार सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना सम्बन्धी सूचना । कृषि ज्ञान केन्द्र कलैया , बाराको च.नं.१६६ मिति २०८०/०९/०८ गते सूचना टाँस पत्रानुसार मूलय श्रृखंलामा आधारित दुई बाली धान उत्पादन कार्यक्रमको लागि निवेदन आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

कर्मचारीहरुनाम पद टेलिफोन स्थायी ठेगाना विस्तृत हेर्न
आमोद चौधरी शाखा अधिकृत(बिशेष) 9855048058 बारागढी - ५ विस्तृत हेर्नुहोस
विकाश कुमार रंजन नायव सुब्बा ९८४५४९५३६६ सिम्रौनगढ न.पा. टेटा विस्तृत हेर्नुहोस
अमित कुमार चौधरी खरिदार ९८६७३१४३८९ बारागढी - ४ विस्तृत हेर्नुहोस
रामदेव सहनी 9746683082 देवताल गा.पा. विस्तृत हेर्नुहोस
हरिनारायण साह तेली 9845193794 कलैया-६ विस्तृत हेर्नुहोस
राजदेव प्रसाद ९८०४२६४७०७ कलैया -८ विस्तृत हेर्नुहोस
विनाेद यादव ९८४५३१४११० कलैया -५ विस्तृत हेर्नुहोस

Skip to toolbar