अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रम अर्न्तगत छनाैट योजनाहरु विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Social Audit report 2072-73 suchna Shakha विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
social report
बार्षिक प्रगती प्रतिबेदन २०७२/७३ . . विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
.
दरबन्दी तालिका विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दरबन्दी चार्ट
पारित योजनाहरु विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजनाहरु
गाविसहरुको विवरण विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाविसहरु कुन कुन इलाकामा र निर्वाचन क्षेत्रमा पर्दछ
गाबिस एम.सी.पी.एम. नतिजा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
test

Skip to toolbar